Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2019

into-black
6821 5fa8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viapiehus piehus
into-black
2129 89e4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapiehus piehus
into-black
tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o1_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o5_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o7_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o6_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o2_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o4_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o3_500 tumblr_ocsj0x6u1b1r44q44o8_500

Lake Urmia, Iran - August 2016 (via The Daily Persian)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viapiehus piehus
into-black
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz vialittlemouse littlemouse
into-black
3526 71bd 500
Reposted byfriquek42ki-adiPuck152c0ffeemanxxfupduckmolotovcupcakeNocephyahesiameladingensmalborghettokeepparadeiserkoallasuu
into-black
9878 8f00 500
w głębi serca wszyscy czujemy podobnie
into-black
9113 25ed 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaintroweird introweird
into-black
2674 4250 500
Reposted fromtichga tichga vialexxie lexxie
into-black
0920 6b14
;)
Reposted fromSchizoecke Schizoecke vialexxie lexxie
into-black
cuteness--overload

Here’s a little platypus for all of u.

Source: http://bit.ly/2jMWQUe

merelygifted

The ol’ razzle dazzle

into-black
2373 b971 500
Magdalena Boczarska w magazynie "Twój Styl", listopad 2018
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablacksadcat blacksadcat
into-black
Zanim kogoś ocenisz, przejdź się chociaż w jednym jego bucie. Doznaj domu rodzinnego, poczuj związki w których był, spójrz jego oczami na ludzi, którzy go skrzywdzili i których on skrzywdził. Wtedy możesz powiedzieć, że zdążyłeś go choć trochę poznać.
— "Emocjonalni"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viablacksadcat blacksadcat
into-black
into-black
into-black
3154 cce6 500
Reposted fromnyaako nyaako viapsychojunkie psychojunkie
into-black
więc teraz żyłem we własnym piekle, które sam sobie zbudowałem dla własnej wygody
— Houellebecq Michel
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viapsychojunkie psychojunkie
into-black
1492 31d4
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapsychojunkie psychojunkie
into-black
7607 4528
Reposted fromverronique verronique viapsychojunkie psychojunkie
into-black
6067 18c1 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viapsychojunkie psychojunkie
into-black
3130 2124 500
Reposted fromnyaako nyaako viaintroweird introweird
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl