Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

into-black
6151 c954 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialittlemouse littlemouse

October 09 2018

into-black
0429 9465 500
Reposted bytimmoebisatoZoonk11honigwurmtvaseyestoken0pffftindivisualistLeguanienpiehusolivierkmr-absentiajazonlllmp125niedoskonaloscjutyndaGEEK1siostrabrujaPewPowdrozdzischaafcupcakeofdarknessall-about-kategorzkiewspomnieniaFiriathpseudooptymistkaMrrrukrunkensteinmemesjaszjanuschytrusSoulPLsomuchfunkLukasYorklou8sstefaniasaxndawitkartofelleniwabulaambassadorofdumbpwgslovastrzepymarceline777muladharaSanthejigglybroRedHeadCathkivlovDagarhentaki1pati2k6fioletmolotovcupcakethor7oollikariJuliettebananananabananaappleBBartMrCoffeantonimniedoskonaloscspecialneedsgrizzlychicken8agiennymacckanoiz1709LuukkabankaliwqsofakanteMarcoDWkokolokowtxZerthinhgnlevunePsaikothehedgehogsdilemmafubaerathalisblack-rabbittutusYarricklisiawiedzmahaftowanaksiezniczkaCanadienaziajezusadpornRRichiehopevilambyurasmanxxsmalldreamgirlaras1024yellowsoupmarinegawwwww
into-black
into-black
8788 c088 500
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi viaPoranny Poranny
into-black
It takes a long time for people to recognize their soul mates when they have too limited an idea of who they are themselves.
— Theodore Zeldin
Reposted byofbitchesandbutterfliestoffifeeGabreiilasmallergingergluejarlaxlep125
into-black
into-black
into-black
Trochę tu pusto
Rozpocznij na nowo 
I nie patrz do tyłu
I spadaj do przodu
— Kaśka Sochacka - Trochę Tu Pusto
into-black
into-black
2970 dcea 500
Reposted fromPoranny Poranny viaiammistake iammistake
into-black
Kontakt mamy rzadki, ale inaczej się nie da, jeśli Ty chciałeś kogoś kochać, a on Ciebie nie. 
— wyrwane z kontekstu
Reposted frommadeliine madeliine viaiammistake iammistake
into-black
2187 88ea 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion via13-days 13-days
into-black
into-black
Reposted fromTullfrog Tullfrog viaPoranny Poranny
3853 4142 500

hoodvale:

This post always slaps me in the face

Reposted fromjaimemurrays jaimemurrays viapannakies pannakies
into-black
6649 0dc9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapannakies pannakies
into-black
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viapannakies pannakies
into-black
8073 7d53 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom viablacksadcat blacksadcat
into-black
1415 428d 500
Reposted fromLotte Lotte viablacksadcat blacksadcat

October 08 2018

into-black
9743 4cb0 500
Reposted bywartimenoveltyofbitchesandbutterflies
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl