Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

8164 28d0 500
1961 c0a0 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapannakies pannakies
6165 4535 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapannakies pannakies
6521 5d1a 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapannakies pannakies
1364 5c16 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapannakies pannakies

July 12 2017

5680 6a02 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
4015 8e65

preciouspuregarnet:

This is a powerful comic. It’s the opposite of owlturd’s comics.

Reposted fromtevruden tevruden viaSilentForest SilentForest
into-black
Można leżeć na moście i patrzeć, jak przepływa pod nim woda. Albo biegać i brodzić w czerwonych botach po mokradłach. Albo zwinąć się w kłębek i przysłuchiwać się, jak deszcz pada na dach. Bardzo jest łatwo miło spędzać czas.
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromstylte stylte vialexxie lexxie
into-black
5873 1b7f
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viajemkartofle jemkartofle
0992 f72f
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
4570 24f4
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
0603 bfb4

giflounge:

Jell-O is served

Reposted fromreckon reckon viano-mocarz-jestem no-mocarz-jestem
into-black
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viagreen-tea green-tea

July 11 2017

4873 8573

abduction:

Thinking about life

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
into-black
Proste prawa życia

1. Prawo wzajemności.  Zanim osądzisz błędy innych, zwróć uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca błotem, nie może mieć czystych rąk.
2. Prawo bólu.  Obrażony człowiek zadaje ból innym.
3. Prawo wyższego poziomu.  Przechodzimy na wyższy poziom dopiero wtedy, gdy zaczynamy traktować innych lepiej, niż oni nas traktują.
4. Prawo bumerangu.  Kiedy pomagamy innym – pomagamy jednocześnie samym sobie.
5. Prawo młotka.   Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić komara na czole współrozmówcy.
6. Prawo wymiany.  Zamiast ustawiać innych na miejsca, postaw siebie na ich miejscu.
7. Prawo nauki.   Każdy człowiek, jakiego spotykamy na swojej drodze, może nas czegoś nauczyć.
8. Prawo charyzmy.   Ludzie interesują się człowiekiem, który interesuje się nimi.
9. Prawo 10 punktów.   Wiara w najlepsze cechy innego człowieka powoduje, że zaczyna on te cechy przejawiać.
10. Prawo sytuacji.   Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytuacja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje.
11. Prawo Boba.  Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że największym problemem jest Bob.
12. Prawo dostępności.  Autoironia i umiejętność śmiania się z siebie pomaga innym czuć się z nami swobodnie.
13. Prawo okopów.   Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla siebie takie okopy, żeby zmieścili się w nich przyjaciele.
14. Prawo rolne.  Wszystkie relacje można i należy kultywować.
15. Prawo 101%.  Znaleźć jeden procent, z którym się zgadzamy i skierować tam 100 procent swoich wysiłków.
16. Prawo cierpliwości.  Podróż z innymi zawsze przebiega wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli chcesz iść szybko – idź sam.
17. Prawo drugiej strony medalu.  Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy osiągają oni sukces.
18. Prawo współpracy.  Wspólna praca zwiększa prawdopodobieństwo wspólnego sukcesu.
Reposted fromkyte kyte viagreen-tea green-tea
5551 4caa 500

a-song-of-style:

Sansa Stark’s Spring gown | Hamda Al Fahim

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
into-black
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viasadporn sadporn
into-black
Reposted fromgreensky greensky viasadporn sadporn
into-black
6877 5145
Reposted fromzorza zorza viatoniewszystko toniewszystko
into-black
0679 b6ed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl