Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2017

into-black
2596 9186 500
Swimmers at a Las Vegas hotel watch a mushroom cloud from an atomic test 75 miles away, 1953 
into-black
2331 22d9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadouxsouvenirs douxsouvenirs
into-black
1857 803f 500
Reposted fromenn0 enn0 viatoniewszystko toniewszystko
into-black
1490 4ddd

June 22 2017

into-black
1987 0320 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapannakies pannakies
into-black
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viaSilentForest SilentForest
into-black
6144 7fa6 500
Reposted fromomengnidnif omengnidnif viatulele tulele
into-black
4810 55f7 500
Reposted fromkaiee kaiee viatulele tulele
into-black
9677 d28c 500
Reposted fromlander lander viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
1469 1a2c 500

perversekitten:

stop i wasn’t ready for this i just wanted to look at cat memes

into-black
im dying
into-black
8394 23e4 500
placek z sadu.
into-black
6484 18be 500
Reposted fromtfu tfu viaredhairwitch redhairwitch
into-black
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne vialexxie lexxie
8599 926f 500

cinemacoloris:

drive (2011) dir. nicolas winding refn

Reposted fromvronk vronk viaindisputabel indisputabel
into-black
5944 a789 500

June 21 2017

into-black
8231 3248 500
Reposted byAdalbert67pseudooptymistkaamkejtmentispenetraliaemerald-magnoliacosettebullet00
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl