Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2016

into-black
8537 e180 500
Reposted bylaluszekdouxsouvenirsoxygenium
into-black
8533 abb0 500
Reposted bygdziesbliskociebielaluszek

August 21 2016

into-black
3242 4362
Reposted bySarethvertheer
into-black
2082 2807 500
Reposted bybettyturnipvertheerpredictableanniebudasolewkaszmayrozalkaensommeinigopannakies
into-black
2011 436b
Reposted byfabuleuxfreskaimperiumromanuminvissibleekrainakredekcomiendoliricapalinapaulinaimaginedavidBrzoziczoonostalgiaaniolaoleandraveronca

August 19 2016

into-black
0694 059e 500
into-black
4624 d95b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
into-black
0187 e58b 500
Tumbledown (2015)
Reposted fromfelicka felicka vialexxie lexxie
into-black
"Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. Granicą jest bycie w drodze."
Tove Jansson
into-black
6043 c2fc 500
Reposted byconopecvertheerdouxsouvenirsfinatkasleepalldaymakemeateasleepalldaylumincescenceczekoladowezatracenieanecianowK80insidemyhead0kingwinek

August 18 2016

into-black
0247 eccc 500
Reposted fromfilmowa filmowa viadouxsouvenirs douxsouvenirs
into-black
into-black
Reposted frombluuu bluuu viaalliwantisyou alliwantisyou
8198 e0e2 500

transmental:

chicago

Reposted frommrpotter mrpotter viawishyouwerehere wishyouwerehere
into-black
grafika love, couple, and kiss
into-black
Reposted fromtowo85 towo85 viacats cats
into-black
Reposted fromNanaya Nanaya vialexxie lexxie
into-black
5247 2ab7 500
Reposted fromkjuik kjuik vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl