Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

into-black
Nie wściekaj się. Istnieją rzeczy niezależne od ciebie. Nie wściekaj się. Nic nie poradzisz na to, co gadają za twoimi plecami. Nie wściekaj się. Jeszcze wiele razy ucieknie ci autobus. Jeszcze się spotkasz z obłudą. Zaboli rozczarowanie. Nie wściekaj się. Są sprawy, do których należy podchodzić na dystans. Z chłodnym spojrzeniem. Przyglądać się. Są sprawy, w których na zawsze będzie rana. Uważaj, aby jej nie rozdrapać. Nie wściekaj się. Świat to schody. Czasem w górę. Czasem w dół. Nie wściekaj się. Spokój może zmienić w tobie wszystko. Spokój to siła. Siła spokoju może cię uratować.
— Kaja Kowalewska / Motyle w brzuchu nas nie zjedzą
Reposted fromikhakima ikhakima viaifyouleave ifyouleave
into-black
9396 51a5 500
Reposted frompiehus piehus viaredhairwitch redhairwitch
into-black
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
into-black
Rodzimy się w jeden dzień. Umieramy w jeden dzień. W jeden dzień możemy się zmienić. I w jeden dzień możemy się zakochać. Wszystko może się zdarzyć w ciągu zaledwie jednego dnia.
— Gayle Forman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaiammistake iammistake
into-black
1487 8235
Reposted fromtichga tichga vialexxie lexxie
into-black
8630 29bf 500
Reposted fromjareth jareth viapiehus piehus
into-black
9344 ae8b 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vialittleburn littleburn
into-black
7169 ee50 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind vialittleburn littleburn
into-black
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viaindisputabel indisputabel
into-black
9397 88ee 500
Reposted frompiehus piehus
into-black
8808 2bf5
Reposted fromkarahippie karahippie viabezwladnie bezwladnie
into-black
Reposted fromFero Fero via1911 1911

September 14 2019

into-black
9241 1f0a 500
Reposted fromhagis hagis viaSilentForest SilentForest
into-black
9275 7912 500
Reposted fromstylte stylte viapiehus piehus
into-black
6513 82c4 500
Reposted fromnyaako nyaako viaamphetaminelogic amphetaminelogic
into-black
4999 3420 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viapiehus piehus
into-black
7619 5cf5 500
Reposted fromdatfeel datfeel viapiehus piehus
into-black
8795 602d 500
Reposted fromphilipp philipp viapiehus piehus
into-black
7431 0397
me
Reposted fromkaesekuchen kaesekuchen viaredhairwitch redhairwitch
into-black
7797 2c6c 500
Reposted frompiehus piehus viaredhairwitch redhairwitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl