Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

into-black
2705 dcbd
Peppermint Patty
4102 3c5c
Reposted fromdivi divi viaamphetaminelogic amphetaminelogic
into-black
Reposted fromgarstki garstki viatulele tulele
into-black
Reposted fromgarstki garstki viatulele tulele
into-black
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viagreen-tea green-tea
into-black
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viagreen-tea green-tea
into-black
0426 5c60
Reposted fromretro-girl retro-girl viatulele tulele
6115 3619
Reposted frombun bun viatulele tulele
into-black
1149 e082
Reposted fromIriss Iriss vialexxie lexxie
into-black
Reposted fromFlau Flau vialexxie lexxie
into-black
Reposted frombluuu bluuu vialexxie lexxie
into-black
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viaSilentForest SilentForest
3677 8d91 500
Reposted frombrumous brumous viaSilentForest SilentForest
into-black
4244 91d4
into-black
Żadna droga w moim życiu nie była tak długa, jak ta, która miała mnie zaprowadzić do mnie samej.
— Alice Miller
Reposted fromkitana kitana viacupcakeofdarkness cupcakeofdarkness
into-black
Reposted fromworst-case worst-case
into-black
into-black
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi viaadwokatdiabla adwokatdiabla

December 04 2017

into-black
5070 3f94 500
Reposted frompapaj papaj viajemkartofle jemkartofle
into-black
Ty wiesz przecież najlepiej, że pokusa silniejsza jest od woli, od mądrości, od sumienia.
— Pałac, Wiesław Myśliwski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl