Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2018

into-black
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viablacksadcat blacksadcat
into-black
into-black
into-black
3866 2e56 500
Reposted fromseaweed seaweed viastrzepy strzepy
into-black
into-black
into-black
5890 9ef9 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viastrzepy strzepy
into-black
Thinking is not a bad thing. The skill is knowing when to engage with a thought and when to step back.
into-black
into-black
into-black
Reposted fromFlau Flau viastrzepy strzepy
into-black
6609 5dfb 500
Reposted fromteijakool teijakool viastrzepy strzepy
into-black
8657 00eb 500
Reposted fromtfu tfu viaSilentForest SilentForest
into-black
into-black
Reposted fromFlau Flau viaSilentForest SilentForest
into-black
5455 fe01 500
into-black
into-black
0382 1868
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca
into-black
Reposted fromshakeme shakeme via12czerwca 12czerwca
into-black

Kiedy masz 20-kilka lat pojawia się strach. Bo już ładnych parę razy było się kopniętym w dupę. Boisz się, że kiedy się przed kimś obnażysz, kiedy pokażesz wszystko albo bardzo dużo, najwrażliwsze miejsca, to ktoś będzie mógł to wykorzystać. Boisz się, gdy masz przed sobą kogoś, kto widzi więcej, kto podchodzi za blisko i jest w stanie sprawić, że czujesz się nago i bezbronnie. Czyli trzeba spierdalać. A z drugiej strony, otaczają cię ludzie, którzy nie potrafią przebić się przez twoje warstwy. Nie potrafią. Nie chcą. Więc wasze kontakty są lekkie, miłe, przyjemne, BEZPIECZNE, ale powierzchowne i nudne. Takie kikuty prawdziwej konwersacji.

To domena całej generacji dzisiejszych dwudziesto i trzydziestokilkulatków. Patrzeć, ale nie widzieć, słuchać, ale nie słyszeć. Rozumieć, ale nie czuć. Pojawia się, więc, deficyt bliskości. Deficyt prawdziwej czułości. Kobiety marzą i rozpaczliwie tęsknią za miłością. Ale mężczyźni zdradzili je dla ciuchów, konsol i starych modeli BMW.

I później ludzie budzą się o trzeciej rano, skręcani bólem w środku, który nie wiadomo skąd się bierze, i marzą o prawdziwym uczuciu, nie dając mu rzecz jasna żadnej szansy

— Piotr C. https://pokolenieikea.com/2017/05/08/co-powiemy-swoim-dzieciom-gdy-zapytaja-jacy-bylismy-majac-16-lat-a-jacy-majac-30/#more-3326
Reposted frompanikea panikea via12czerwca 12czerwca
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl