Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

into-black
1988 8bf7 500
Reposted bycallas callas
into-black
2236 fd1f
Reposted fromkarahippie karahippie viaSilentForest SilentForest
into-black
Reposted fromFlau Flau viaSilentForest SilentForest
into-black
0531 4b58 500
_ourfoodstories_
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viapannakies pannakies
into-black
0529 14d8 500
_ourfoodstories_
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viapannakies pannakies
into-black
into-black
into-black
Biomimetics
Reposted fromdhoop dhoop viaamphetaminelogic amphetaminelogic
into-black
9554 acc2
Reposted fromGIFer GIFer viaamphetaminelogic amphetaminelogic
into-black
Bardzo mi przeszkadza własna delikatność, to ona wykoślawiła moją młodość.
— W. Jerofiejew, Moskwa-Pietuszki
Reposted frompiksele piksele viaamphetaminelogic amphetaminelogic
into-black
0215 46df 500
3867 2272 500

vivalcli:

Paolo Sebastian ‘Once Upon a Dream’ SS 2018 Haute Couture

into-black
1781 d2a9
Reposted byczinokmangoe

April 25 2018

into-black
5874 b83a 500
Reposted fromTyMiJestes TyMiJestes viaoutofmyhead outofmyhead
into-black
0193 1614 500
Reposted fromtfu tfu viastrzepy strzepy
into-black
7626 740b 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viastrzepy strzepy
into-black
into-black

Miłość nie ma być wyścigiem, ciągłym strachem, że się nie wystarcza, albo zrobi się coś nie tak. Miłość ma uspokajać, dawać oparcie. Motywować, a nie bezmyślnie krytykować. Wymagać, ale też dawać wiele w zamian. Uskrzydlać. Uszczęśliwiać. Sprawiać, że wszystko wydaje się możliwe. Poprawiać humor w ciężkich chwilach. I ta miłość to nie tylko momenty pękające od emocji, ale także spokój. Pocałunek na dobranoc i dzień dobry. Wspólne posiłki.  Wyjście do sklepu i dyskusje o tym, kto wymyśli co dziś będzie na obiad. Poranne przyniesienie kawy do łóżka. Troska w chorobie, martwienie się o siebie nawzajem. Nawet te chwile, kiedy panuje cisza i oboje osobno czymś się zajmujemy, bo one też są potrzebne.
Miłość to wybór. Jasne, namiętność też się liczy, bo bez odpowiedniego dopasowania ciężko jest zbudować jakikolwiek związek. Ale to nie wszystko. Kiedyś przeczytałam, że "kochać to znaczy chcieć być czyimś dobrem". I chyba nie ma bardziej trafnej definicji. Być czyimś dobrem, spokojem, chwilą wytchnienia. Sprawiać, żeby życie we dwójkę było chociaż trochę przyjemniejsze niż samemu. Przywoływać uśmiech na ukochanej twarzy, nawet jeśli potrzeba do tego czegoś tak prostego jak zaparzenie herbaty, bo najbardziej liczą się wszystkie te maleńkie rzeczy, które robimy dla tych, których kochamy.
Może to brzmi jak banał, ale w sumie to dlaczego wszystko musi być skomplikowane? W życiu jest wystarczająco wiele problemów, żeby jeszcze to wszystko utrudniać. Niech chociaż miłość będzie prosta.

Cztery Wieki Później
into-black
Posłuchaj, powiem to w ten sposób: dla mnie jesteś numerem jeden, a numer dwa nawet nie istnieje.
— Charles Bukowski
Reposted fromlovvie lovvie viaoutofmyhead outofmyhead
into-black
5063 a2bc
Reposted fromrol rol viaamphetaminelogic amphetaminelogic
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl