Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 13 2018

into-black
Nikt nie może nawiązać więzi z drugim człowiekiem, jeśli przedtem nie nawiązał jej z samym sobą.
— C. G. Jung
Reposted fromlittlemouse littlemouse vianeupsh neupsh
into-black
into-black
1300 20b3
into-black
1299 db35
Reposted fromzciach zciach viaoutofmyhead outofmyhead
into-black
Reposted frommrrru mrrru viapsychojunkie psychojunkie
into-black
8913 92df 500
Reposted fromtojika4 tojika4 vialittleburn littleburn
into-black
1173 187d
Reposted fromteijakool teijakool vialittleburn littleburn

September 12 2018

into-black
Otwórz się. Wpuść do swojego serca kogoś, kto rozumie Ciebie, Twoje poczucie humoru, Twoją muzykę, Twoje marzenia.  Nie umawiaj się z kimś, kto zamyka Ci oczy na cud, jakim są Twoi przyjaciele, Twoja rodzina i Ty sam. Znajdź kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, śmiejesz i bujasz w obłokach przez całą drogę do domu.
— Regina Brett "Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutofmyhead outofmyhead
into-black
6031 e78f
Reposted fromflesz flesz viaoutofmyhead outofmyhead
into-black
Każdy człowiek jest skończonym idiotą co najmniej przez pięć minut dziennie. Mądrość polega na tym, by nie przekraczać tego limitu.
into-black
Szanuj ludzi, którzy znajdą dla Ciebie czas w swoim napiętym grafiku, a kochaj tych, którzy nawet nie pomyślą o grafiku, gdy dowiedzą się, że ich potrzebujesz.
Reposted fromlabellavita labellavita viaoutofmyhead outofmyhead
into-black
5954 2442
into-black
into-black
3873 79f8
psycho psycho psycho
Reposted fromkruxx kruxx viaSilentForest SilentForest
into-black
into-black
6722 3b91
into-black
8330 81c0 500
Reposted fromM74Funky M74Funky viaoutofmyhead outofmyhead
into-black
8218 2c6b
Reposted fromnazarena nazarena viaoutofmyhead outofmyhead
into-black
Wzięłam głęboki wdech.
Jesteś wspaniała. Nie całkiem w to uwierzyłam, więc pomyślałam to raz jeszcze.
Wspaniała. Jesteś taka wspaniała.
Gdyby moja matka usłyszała moje myśli, powiedziałaby mi, że muszę być pokorna, ale
pokora nigdzie mnie nie zaprowadziła
— Tracąc to
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
4714 91c3

bunnybr0:

me coming to comfort u

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl